Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Sadové úpravy veřejných ploch – svah za Základní a Mateřskou školou Šilheřovice

12.11.2013
Lenka Šomodi
Sadové úpravy veřejných ploch – svah za Základní a Mateřskou školou Šilheřovice

Operační program životní prostředí, výzva ač. 42, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urgbanizované krajiny

Předmětem podpory je obnova zeleně v intravilánu obce. Plocha navržená k regeneraci urbanizované krajiny představuje významné prostranství obce – blízko mateřské školy v centru obce.

Obnova veřejné zeleně je realizována s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel obce a také přispěje ke zlepšení estetického vzhledu. Projekt je zaměřen na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí. Cílem projektu je rovněž posílení zájmu obyvatel o životní prostředí a posílení vztahu k přírodě u dětí a mládeže. Cílem projektu je posílení biodiverzity v obci Šilheřovice.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Dokumenty ke stažení

pdf Smlouva o dílo se zhotovitelem díla Zahradnictví Korner 3700.6 kB30.07.2014
undefined Dokumentace 1383.9 kB12.11.2013