Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Vybudování protipovodňového systému na česko-polském pohraničí - nové zadávací řízení

5.11.2013
Lenka Šomodi
Vybudování protipovodňového systému na česko-polském pohraničí - nové zadávací řízení

Na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia ze dne 28. 2. 2013 byl výše uvedený projekt schválen k financování z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika s maximální výší dotace 21.607,00 EUR, tj. 85% celkových způsobilých výdajů.

Hlavním cílem projektu je ochrana obyvatel a jejich majetku na české i polské straně hranice prostřednictvím vybudování protipovodňového systému včasného varování, který se bude skládat ze dvou částí – kamerového (vizuálního) systému a systému vodoměrné a srážkové stanice.

Obě části systému budou propojeny a výsledky monitorování budou zaznamenávány, zpracovávány a vyhodnocovány.

Dne 6. 5. 2013 byla podepsána Smlouva o financování výše uvedeného projektu, kdy datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu je určen na 30. 11. 2013. Dne 24. 6. 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku a naprogramování kamerového a protipovodňového systému. Jde o zakázku malého rozsahu.

Obec Šilheřovice dne 24.6.2013 vyhlásila výběrové řízení na dodávku a naprogramování kamerového a protipovodňového systému.

Na tuto akci obec získala dotaci v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2007 – 2013“ z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. 

Registrační číslo projektu je CZ.3.22/3.3.04/13­.03592

 

Dle usnesení 86/2013/2 RO č. 86/2013 ze dne 9. 12. 2013 Rada obce Šilheřovice pověřila starostku obce vyhlášením výběrového řízení na dodávku záložního systému napájení kamer v rámci projektu "Vybudování protipovodňového systému na česko-polském pohraničí" dne 10. 12. 2013. Zároveň rada obce schválila dle usnesení 86/2013/2 znění Zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na dodávku záložního systému napájení kamer.

Dokumenty ke stažení

pdf Kupní smlouva 2311.7 kB30.07.2014
pdf Smlouva o dílo se zhotovitelem díla 705 kB30.07.2014
pdf Zadávací dokumentace – 1. část 1196.1 kB19.11.2013
pdf Zadávací dokumentace – 2. část 1022.9 kB19.11.2013
pdf Zadávací dokumentace – 3. část 1332 kB19.11.2013
pdf Zadavaci-dokumentace---zalozni-system-napajeni-kamer.pdf 2221.3 kB10.12.2013