Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí

1.11.2013
Lenka Šomodi
Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí

   

Již v roce 2012 jsme požádali v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 o poskytnutí dotace na projekt „Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“.

Oznámení o registraci projektové žádosti obdržela Obec Šilheřovice dne 8. 11. 2012. V únoru roku 2013 byl projekt doporučen Monitorovacím výborem ke kofinancování z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská repubublika 2007 – 2013. Našim polským partnerem je Gmina Krzyzanowice s výdaji na rekonstrukci hřiště u školy v Chalupkách a související sportovní aktivity.

V našem případě se jedná o výstavbu šaten a sociálního zázemí na již vybudovaném sportovně rekreačním areálu „Baumšula“. Bude postaven jednopodlažní objekt s plochou střechou. V tomto objektu jsou umístěny dvě šatny, každá dimenzovaná na pohodlné převlékání 20 sportovců, dvě umývárny se sprchami a místnost pro personál areálu. V objektu je dále umístěno sociální zázemí pro diváky i sportovce, technická místnost s kotlem pro ohřev vody a vytápění. Kromě objektu šaten budou v jeho okolí zpevněny plochy a k objektu přivedeny přípojky vody, kanalizace a plynu. Dále jde o nákup terčů pro soutěže hasičů, časomíry, překážek a odpočinkových setů pro občany obou partnerských obcí.

Projekt byl podpořen z Evropského regionálního rozvojového findu (ERDF) ve výši 174.756,69 EUR pro oba partnery projektu, tj. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Obec Šilheřovice bude z této částky čerpat, jakožot vedoucí partner projektu 109.349,10 EUR, tj. cca 2.733.727,50 Kč. Ukončení realizace projektu je stanoveno v harmonogramu prací na 31. 5. 2015.

Dokumenty ke stažení

pdf Smlouva o dílo se zhotovitelem díla AREA stavby s. r. o. 17641.1 kB30.07.2014
pdf Dotaz č. 1 27.6 kB26.05.2014
doc Zadávací dokumentace 191.5 kB15.05.2014
doc Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 40 kB15.05.2014
doc Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 36 kB15.05.2014
doc Příloha č. 3 - SoD 94 kB15.05.2014
doc Příloha č. 4 - Prohlášení o splnění finanční a ekonomické způsobilosti 28 kB15.05.2014
doc Příloha č. 5 - Prohlášení o technické způsobilosti 31.5 kB15.05.2014
pdf Dokumentace k úz. řízení 3583.6 kB15.05.2014
pdf Průvodní zpráva 1414.2 kB15.05.2014
doc SO 02 Šatny Šilheřovice slepý 137 kB15.05.2014
xls SO 02 Šatny Šilheřovice rekapitulace slepý 11.6 kB15.05.2014
doc SO 02 elektroinstalace (slepý) 88 kB15.05.2014
doc SO 02 zdravotechnika vytápění plynoinstalace (slepý) 104.5 kB15.05.2014
doc SO 12 Zpevněné plochy slepý 58.5 kB15.05.2014
doc SO 13 Přípojka vody slepý 47.5 kB15.05.2014
doc SO 14 - Přípojka kanalizace slepý 54 kB15.05.2014
doc SO 15 - Přípojka plynu slepý 54.5 kB15.05.2014
pdf Souhrnná technická zpráva 2826.7 kB15.05.2014
pdf Technická zpráva přípojky 2300.8 kB15.05.2014
pdf Technická zpráva 1377.5 kB15.05.2014
pdf Výkres 01 - šatny - situace 220.2 kB15.05.2014
pdf Výkres 02 - šatny - základy 130 kB15.05.2014
pdf Výkres 03 - šatny - půdorys 347.4 kB15.05.2014
pdf Výkres 04 - šatny - řez A-A 738.5 kB15.05.2014
pdf Výkres 05 - šatny - krov 231.3 kB15.05.2014
pdf Výkres 06 - šatny - pohledy 140.4 kB15.05.2014
jpg Výkres přípojky 4494.2 kB15.05.2014
pdf Výkres šatny - elektroinstalace a hromosvody 2443.6 kB15.05.2014
pdf Výkres šatny - zdravoinstalace, plynoinstalace 3165.6 kB15.05.2014
pdf Zásady organizace výstavby 933.4 kB15.05.2014