Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice

18.03.2014
Lenka Šomodi
Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice

Tento projekt je spolufinancován z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM. Registrační číslo porjektu: 00111207

V rámci navržených úprav objektu budou vyměněna stávající dřevěná okna a vstupní dveře za nové, plastové. Budova bude zateplena v ploše fasády, střešní roviny a podhledů sklepních místností. Navržené stavební úpravy nemění vzhled budovy, nezasahují do nosných konstrukcí a nemění způsob využití budovy ani jednotlivých místností.

Dokumenty ke stažení

doc Příloha č. 1 k výzvě o podání nabídky - Krycí list rozpočtu 40 kB18.03.2014
doc Příloha č. 2 k Výzvě o podání nabídky - Čestné prohlášení uchazeče 36 kB18.03.2014
doc Příloha č. 3 k Výzvě o podání nabídky - SoD Zateplení budovy školy 75 kB18.03.2014
undefined Příloha č. 4 k Výzvě o podání nabídky - Projektová dokumentace 14704.4 kB18.03.2014
pdf Výzva k podání nabídky 1981.2 kB23.05.2014
pdf Smlouva o dílo se zhotovitelem díla 2481.5 kB23.05.2014