Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Revitalizace koryta Šilheřovického potoka - úsek č. 3

23.06.2014
Lenka Šomodi
Revitalizace koryta Šilheřovického potoka - úsek č. 3

Úsek č. 3 koryta Šilheřovického potoka vede od ulice Ke Kovárně mezi soukromými zahradami směrem k ulici Horní, kde je ukončen před mostkem pod silnicí č. III/4696 v ulici Horní. Celková délka opravovaného úseku koryta toku je 182 bm.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci Přílohy č. 6 (Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu).

Dokumenty ke stažení

pdf Smlouva o dílo se zhotovitelem díla TALPA-RPF, s. r. o. 4848.2 kB22.10.2014
pdf Výzva k podání nabídky 2022.2 kB23.06.2014
doc Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 40 kB23.06.2014
doc Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 36.5 kB23.06.2014
doc Příloha č. 3 - SoD 94 kB23.06.2014
doc Příloha č. 4 - Prohlášení o splnění finanční a ekonomické způsobilosti 28 kB23.06.2014
doc Příloha č. 5 - Prohlášení o technické způsobilosti 31.5 kB23.06.2014
undefined Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 1696.5 kB23.06.2014