Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice - vyšší stupeň

23.06.2014
Lenka Šomodi
Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice - vyšší stupeň

Veřejná zakázka byla zastavena.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy hygienických zázemí pro chlapce a dívky v budově vyššího stupně ZŠ v Šilheřovicích na ulici Kostelní č. p. 230, parcelní číslo 612/3n v k. ú. Šilheřovice. Projekt řeší stavební úpravy hygienického zázemí, dojde k odstranění nenosných příček včetně podlahových dlažeb a obkladů. Provedením stavebních úprav nedojde ke změně charakteru nebo využití stávající stavby. V části WC dívky bude provedeno bezbariérové WC, v předsíni bude provedeno jedno umyvadlo pro invalidy.

Dokumenty ke stažení

pdf Výzva k podání nabídky 2414.3 kB23.06.2014
doc Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 40 kB23.06.2014
doc Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 36 kB23.06.2014
doc Příloha č. 3 - SoD 94.5 kB23.06.2014
doc Příloha č. 4 - Prohlášení o splnění finanční a ekonomické způsobilosti 28 kB23.06.2014
doc Příloha č. 5 - Prohlášení o technické způsobilosti 31 kB23.06.2014
undefined Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 8893 kB23.06.2014