Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Snižování prašnosti v obci Šilheřovice

22.08.2014
Lenka Šomodi
Snižování prašnosti v obci Šilheřovice

Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks samasběrného zametacího vozu určeného k čištění komunikací.

Dokumenty ke stažení

pdf Kupní smlouva s dodavatelem CHLEBIŠ s. r. o. 2753.6 kB22.10.2014
pdf Výzva k podání nabídky 1902.5 kB22.08.2014
pdf Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 246.4 kB22.08.2014
pdf Příloha č. 2 - čestné prohlášení uchazeče 541.5 kB22.08.2014
pdf Příloha č. 3 - Prohlášení o splnění tech. kvalifik. předpokladů 227.3 kB22.08.2014
pdf Příloha č. 4 - Smlouva o dílo 1663.5 kB22.08.2014
pdf Příloha č. 5 - Technická specifikace 974.9 kB22.08.2014