Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa

12.09.2014
Lenka Šomodi
Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky představuje služby realizované v rámci projektu - "Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa". Jedná se o služby založení sadových úprav.

 

Veřejná zakázka byla zrušena, pro nízký počet přijatých nabídek v soutěži.

Dokumenty ke stažení

pdf Výzva 2390 kB12.09.2014
pdf Zadávací podmínky 3497.6 kB12.09.2014
undefined Příloha č. 1 - Projektová dokunentace 5917.4 kB12.09.2014
doc Příloha č. 2 - Výkaz výměr 39.5 kB12.09.2014
pdf Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 42.8 kB12.09.2014
pdf Příloha č. 4 - Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 42 kB12.09.2014
pdf Příloha č. 5 - Prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů 35.3 kB12.09.2014
pdf Příloha č. 6 - Prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů 42 kB12.09.2014
pdf Příloha č. 8 - Čestné prohlášení dle § 68 40.5 kB12.09.2014