Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice - vyšší stupeň - nové řízení

22.05.2015
Lenka Šomodi
Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice - vyšší stupeň - nové řízení

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy hygienických zázemí pro chlapce a dívky v budově vyššího stupně ZŠ v Šilheřovicích na ulici Kostelní č. p. 230, parcelní číslo 612/3 v k. ú. Šilheřovice. 

Dokumenty ke stažení

pdf Smlouva o dílo se zhotovitelem díla Kupka Valdemar 8132.8 kB29.06.2015
pdf Výzva k podání nabídky 2298 kB25.05.2015
doc Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 40 kB22.05.2015
doc Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění ZKP 36 kB22.05.2015
doc Příloha č. 3 - SoD 95 kB22.05.2015
doc Příloha č. 4 - Prohlášení o splnění finanční a ekonomické způsobilosti 28 kB22.05.2015
doc Příloha č. 5 - Prohlášení o technické způsobilosti 31 kB22.05.2015
undefined Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 8893 kB22.05.2015