Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Kalendář

 

Akce pro den 18.09.2022

Mše svatá za obec

V neděli 18. 9. 2022 bude v 10:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena Mše svatá za obec a poděkování za úrodu - dožinky. 

Vítání občánků

Vážení rodiče, dne 18. září 2022 se uskuteční Vítání občánků obce Šilheřovice.

 

Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 a má od narození trvalý pobyt v Šilheřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Šilheřovicích do kanceláře p. Šomodi a p. Pecháčkové. Přihlásit se můžete nejpozději do konce srpna 2022.