Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Co když nastane konkrétní situace, co mám dělat?

 

Ať už nastané jakákoliv situace, vždy se snažte dodržet následující body:

  • zachovejte klid,
  • zbytečně netelefonujte, hrozí riziko přetížení telefonní sítě,
  • pozorně sledujte veškeré zdroje informací,
  • jednejte podle vydaných nařízení a doporučení,
  • upozorněte sousedy,
  • připravte se na možné opuštění bytu.

Mimo to se chovejte podle toho, jaká mimořádná událost nastala: