Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Fotbal bez hranic

 

Euroregion Silesia - FOTBAL BEZ HRANIC 

 

Název programu :

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

Číslo oblasti podpory:

3.3

Název oblasti podpory a území:

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Název projektové žádosti: 

FOTBAL BEZ HRANIC – vybudování CZ-PL fotbalového týmu v obci Šilheřovice

Registrační číslo projektové žádosti:

CZ.3.22/3.3.04/15.04494

 

 TJ Sokol Šilheřovice ve spolupráci s Gminou Krzyzanowice  se podařilo navázat na úspěšný projekt z roku 2014 „FOTBAL BEZ HRANIC – založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice“. Výše uvedený projekt je zaměřen na vytvoření společného CZ-PL fotbalového týmu mládeže, který bude reprezentovat obec Šilheřovice i sousední gminu Krzyzanowice na fotbalových turnajích. V rámci projektu proběhnou dva fotbalové víkendy mládeže v nově založeném fotbalovém středisku areálu TJ Sokol Šilheřovice a to ve dnech 6. - 7. 6. 2015 a 13. – 14. 6. 2015.

Celkové způsobilé výdaje na tento projekt činní 11 292 EUR a dotace z ERDF schválená EŘV je ve výši 85%, tj. 9 598 EUR.

 

 

Euroregion Silesia - FOTBAL BEZ HRANIC

 

Název programu :

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

Číslo oblasti podpory:

3.3

Název oblasti podpory a území:

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Název projektové žádosti: 

FOTBAL BEZ HRANIC – založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice

Registrační číslo projektové žádosti:

CZ.3.22/3.3.04/13.04161

 

TJ Sokol Šilheřovice ve spolupráci s Gminou Krzyzanowice  se podařilo získat finanční prostředky na projekt „FOTBAL BEZ HRANIC – založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice“. Výše uvedený projekt je zaměřen na vybudování společného CZ-PL sportovního střediska mládeže, které bude tvořeno stávajícím fotbalovým hřištěm a sociálním zázemím, jehož dobudování je předmětem projektu. 
Součástí projektu bude provedení kompletní elektroinstalace, provedení obkládacích prací (obklady stěn, podlahy) a vybavení nezbytnou sanitární technikou a dalším vybavením (nábytek - šatní boxy, stoly a židle). Bez tohoto zázemí nelze zamýšlené společné středisko vytvořit. Celé toto zázemí bude sloužit v rámci projektu pro konání týdenního fotbalového kampusu pro mládež s přípravou na společné utkání (pondělí až pátek, v odpoledních hodinách za účasti trenérů z české a polské strany), rovněž pro konání pravidelných (1x týdně) společných fotbalových tréninků.

Jako vyvrcholení projektu budou uspořádány dva turnaje. První turnaj – tradiční turnaj O pohár starostky bude určen pro žáky, druhý turnaj je určen pro dospělé fotbalové týmy. V rámci závěrečného setkání budou prezentovány výstupy projektu, vyhodnocení společných tréninků, na konci dojde k neformálnímu ocenění hráčů a funkcionářů - nejaktivnější hráč, nejmladší hráč, nejstarší hráč apod.
Hlavní přínos projektu je spatřován v prohloubení partnerských vztahů občanů obou obcí, navázání přátelství a upevnění sociálních vazeb pomocí zajištění volnočasových aktivit. Z hlediska vzdálenosti jsou obě partnerské organizace blíže (i když je dělí hranice) než nejbližší fotbalový klub na české straně (vzdálenost cca 3 km), z čehož vyplývá snadná dostupnost (je možné použít na přepravu kolo).

Hlavním cílem tohoto projektu je navázat na předchozí společné akce mezi obcí Šilheřovice a gminou Krzyżanowice a tuto spoluprací dále rozvíjet i na poli sportovním mezi fotbalovými kluby na obou stranách hranice ve všech věkových kategoriích. Kopaná patří mezi nejpopulárnější sporty jak v ČR, tak i v PR. Proto chce TJ Sokol Šilheřovice rozvinout CZ- PL spolupráci v této oblasti prostřednictvím vybudování společného sportovního střediska. Dalším významným cílem projektu je využití společného týdenního kampusu nejen ke zlepšení fyzické kondice a fotbalových dovedností, ale také vznik nových přátelství a upevnění sociálních vazeb mezi mládeží.


Cílovou skupinou v rámci projektu jsou obyvatelé Šilheřovic a Krzyżanovic, a to jak dospělí, tak i mládež a děti (trenéři, hráči, široká veřejnost vč. účastníků závěrečného setkání). Všichni, kteří ve svém volném čase aktivně sportují nebo jenom rádi sledují sportovní soutěže, turnaje a zápasy. Jedním z vlivu výsledku projektu na cílovou skupinu je i vzájemné jazykové porozumění fotbalové terminologie.

Celkové způsobilé výdaje na tento projekt činní 29 869,03 EUR a dotace z ERDF schválená EŘV je ve výši 85%, tj. 25 388,68 EUR.