Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

 

Dotační program: 11703 – Integrovaný operační program
Dotace:                  1.852.356,11 Kč

 

Cílem projektu „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“ je vytvoření odborné digitální učebny sloužící nejen k výuce cizích jazyků, ale i výuce informačních technologií a matematiky. Na základě zrealizovaného projektu bude docházet ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách a práci s digitálními technologiemi a stejně tak budou žáci motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání.