Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Co když dojde k mimořádné situaci v distribuční soustavě?