Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Nadace ČEZ - Stromy ....

 

Nadace ČEZ – Stromy 2014

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás informovat, že v dubnu 2014 byla provedena další etapa obnovy historických lipových alejí na katastru obce Šilheřovice. K tomuto účelu posloužily získané finanční prostředky z nadace ČEZ, grantu Stromy 2014, ve výši 190 000,-Kč. Jsme velmi rádi, že díky nadaci se nám postupně daří obnovovat tento krajinotvorný prvek pocházející z dob panství rodu Rothschildů.

Více o Nadaci ČEZ a grantech Stromy naleznete na tomto odkazu: www.nadacecez.cz

 

 

Nadace ČEZ – Stromy 2013

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás informovat, že k 6. 11. 2013 byla provedena další etapa obnovy historických lipových alejí na katastru obce Šilheřovice. K tomuto účelu posloužily získané finanční prostředky z nadace ČEZ, grantu Stromy 2013, ve výši 182 400,-Kč. Jsme velmi rádi, že díky nadaci se nám postupně daří obnovovat tento krajinotvorný prvek pocházející z dob panství rodu Rothschildů.

Více o Nadaci ČEZ a grantech Stromy naleznete na tomto odkazu: www.nadacecez.czNadace ČEZ – Stromy 2011

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás informovat, že k 6. 11. 2011 byla dokončena částečná obnova historické lipové aleje na parcele č. KN 1309 (alej ve směru Paseky – Černý les). K tomuto účelu posloužily získané finanční prostředky z nadace ČEZ, grantu Stromy 2011, ve výši 200 000,-Kč. Jsme velmi rádi, že díky nadaci se nám postupně daří obnovovat tento krajinotvorný prvek pocházející z dob panství rodu Rothschildů. 

Více o Nadaci ČEZ a grantech Stromy naleznete na tomto odkazu: www.nadacecez.cz