Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ-PL pohraničí

 

 

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

 

Projekt: „Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ-PL pohraničí“
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000811
Vedoucí partner: Obec Šilheřovice
Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice
Dotace EFRR: 19.507,16 euro

Hlavním cílem projektu je vytvoření společného CZ-PL vzdělávacího a volnočasového programu pro žáky základních škol v Šilheřovicích a Tworkowě. Díky společným aktivitám, které se budou konat v nově vybudované naučné (botanické) zahradě v Šilheřovicích a blízkých přírodních atraktivitách (např. meandry Odry, zámecký park) bychom rádi vytvořili nejenom společný vzdělávací program zaměřený na přírodní vědy, ale i zlepšili samotný vztah dětí k přírodě.