Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Spolu můžeme více...

 

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

 

Projekt: „ Spolu můžeme více – 20 let spolupráce Mateřských škol v Chalupkach  a Šilheřovicích“

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657

Vedoucí partner: Gmina Krzyzanowice
Partneři projektu: Obec Šilheřovice
Dotace EFRR: 30.710,92 euro

V rámci projektu budou realizovány česko-polské aktivity určené zejména dětem a dovybaví se dětská hřiště u mateřinek. Společné aktivity budou mít kulturní, sportovní a výchovný charakter. Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření dlouhodobé spolupráce a doplnění nepostačující externí herní infrastruktury. Všechny tyto aktivity si kladou za cíl, aby vzájemné česko-polské vztahy pokračovaly dalších minimálně 20 let.