Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Údržba o obnova kulturních prvků a venkovských pro rok 2019

 

Dotační program:      „Údržba o obnova kulturních prvků a venkovských pro rok 2019“
Podpora:                     Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Dotace:                       136.850,- Kč

Předmětem této dotace je obnova kříže v naší obci. Jedná se o pískovcový latinský kříž s plastickým litinovým korpusem Krista z konce 19.století nacházející se u bočního vchodu kostela Nanebevzetí Panny Marie.