Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Úřední deska - Archiv úřední desky

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 - Svazek obcí mikroregionu Hlučínska

Vyvěšeno dne
03.04.2015
Lenka Šomodi
Sejmuto dne  
20.04.2015
Návrh závěrečného účtu za rok 2014 - Svazek obcí mikroregionu Hlučínska

Dokumenty ke stažení

pdf Návrh závěrečného účtu za rok 2014 SOMH 470.5 kB02.04.2015
pdf Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření SOMH 1856.1 kB02.04.2015
pdf Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření SOMH 948.5 kB02.04.2015
pdf Inventarizační zpráva 319.9 kB02.04.2015
pdf Rozvaha - Bilance 1320.9 kB02.04.2015
pdf Příloha 3086.8 kB02.04.2015
pdf Výkaz zisku a ztrát 902.6 kB02.04.2015
pdf Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 3104.9 kB02.04.2015