Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Úřední deska - Archiv úřední desky

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2015 - Svazek obcí mikroregionu Hlučínska

Vyvěšeno dne
29.04.2016
Lenka Šomodi
Sejmuto dne  
16.05.2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2015 - Svazek obcí mikroregionu Hlučínska

Dokumenty ke stažení

pdf Návrh závěrečného účtu za rok 2015 SOMH 357.4 kB28.04.2016
pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOMH za rok 2015 2010.3 kB28.04.2016
pdf Zpráva o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2015 841.6 kB28.04.2016
pdf Inventarizační zpráva 348.6 kB28.04.2016
pdf Rozvaha - Bilance 1457.5 kB28.04.2016
pdf Příloha 3365.5 kB28.04.2016
pdf Výkaz zisku a ztrát 1013.2 kB28.04.2016
pdf Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 3235.2 kB28.04.2016