Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Úřední deska - Archiv úřední desky

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Svazek obcí mikroregionu Hlučínska

Vyvěšeno dne
02.05.2017
Lenka Šomodi
Sejmuto dne  
22.05.2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Svazek obcí mikroregionu Hlučínska

Dokumenty ke stažení

pdf Návrh závěrečného účtu za rok 2016 SOMH 416.7 kB26.04.2017
pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOMH za rok 2016 2051.7 kB26.04.2017
pdf Inventarizační zpráva 380.4 kB26.04.2017
pdf Zpráva o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2016 863.4 kB26.04.2017
pdf Příloha 3338.2 kB26.04.2017
pdf Rozvaha - Bilance 1515.4 kB26.04.2017
pdf Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 3500.8 kB26.04.2017
pdf Výkaz zisku a ztrát 1126 kB26.04.2017