Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Úřední deska - Archiv úřední desky

 

Návrh závěrečného účtu SOMH za rok 2017

Vyvěšeno dne
27.04.2018
Lenka Šomodi
Sejmuto dne  
14.05.2018
Návrh závěrečného účtu SOMH za rok 2017

Dokumenty ke stažení

pdf Návrh závěrečného účtu SOMH za rok 2017 366 kB27.04.2018
pdf Zpráva o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2017 682.1 kB27.04.2018
pdf Inventarizační zpráva 336 kB27.04.2018
pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMH za rok 2017 1855.4 kB27.04.2018
pdf Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2687.9 kB27.04.2018
pdf Rozvaha 1208.7 kB27.04.2018
pdf Výkaz zisku a ztráty 842.8 kB27.04.2018
pdf Příloha 2827.1 kB27.04.2018