Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Tvorba aplikace "Po stopách brouka Pachníka"
Oprava cest Šilheřovice
14.03.2016
Lenka Šomodi

Oprava cest Šilheřovice
Obec Šilheřovice - biologicky rozložitelný odpad
Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice - vyšší stupeň - nové řízení
Dodávka ICT techniky - nové zadávací podmínky
Dodávka ICT techniky
29.01.2015
Lenka Šomodi

Veřejná zakázka byla zrušena, pro nízký počet přijatých nabídek v soutěži.

Dodávka ICT techniky
Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa - nové zadávací podmínky
Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa
12.09.2014
Lenka Šomodi

Veřejná zakázka byla zrušena, pro nízký počet přijatých nabídek v soutěži.

Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa
Snižování prašnosti v obci Šilheřovice