Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejnoprávní smlouvy

 

Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

2019
21.12.2018
Lenka Šomodi

2019
2018
13.12.2017
Lenka Šomodi

2018
2017
4.01.2017
Lenka Šomodi

2017
2016
4.01.2017
Lenka Šomodi

2016