Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Památky a zajímavosti v obci

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

12.11.2013
Lenka Šomodi
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

O nový kostel v Šilheřovicích se zasloužili jezuité. Byl vybudován v roce 1713 na místě dosavadního starého dřevěného kostela, a to rovněž jako filiální kostel se zasvěcením Panně Marii Nanebevzaté. Byl situován na severním svahu uprostřed vsi. V interiéru byly tři oltáře: Hlavní oltář s obrazem sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitského řádu. Další dva oltáře patřily ochráncům tohoto řádu, a to sv. Františku a sv. Aloisi.

Nad vchodem do chrámu je vztyčena věž se třemi zvony, odlitými roku 1764 známým opavským zvonařem Františkem Stankem. V chrámové lodi bylo zavěšeno 14 velkých barokních obrazů křížové cesty od opavského malíře Antona Scharma. Do vnější zdi kostela byly vloženy 2 pískovcové náhrobky z 16. Století a uvnitř chrámové lodi napravo od oltáře byl zabudován náhrobek z 18. století se dvěma figurami v rokokovém oděvu, klečícími před křížem. Tyto náhrobky se později dostaly do soupisu kulturních památek.

Galerie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie