Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Vybudování cyklotrasy SO 103

6.10.2017
Lenka Šomodi
Vybudování cyklotrasy SO 103

Veřejna zakázka byla zrušena.

 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce povrchu komunikací pro cyklostezky na parcelách číslo 1389/1.
1396, 1685 a 1662 v k. ú. Šilheřovice.

Dokumenty ke stažení

pdf Informace o zrušení výběrového řízení 152.3 kB19.10.2017
pdf Dodatečná informace č. 2 - odpověď na dotaz 240.6 kB13.10.2017
pdf Dodatečná informace - odpověď na dotaz 241.9 kB12.10.2017
pdf Zadávací dokumentace 1574.5 kB06.10.2017
doc Příloha č. 1 Krycí list nabídky 72.7 kB06.10.2017
doc Příloha č. 2 - Čestné prohlášení ZKP 75.6 kB06.10.2017
doc Příloha č. 3 - Čestné prohlášení TKP 73.4 kB06.10.2017
doc Příloha č. 4 - Smlouva o dílo - opravená 44 kB13.10.2017
pdf Příloha č. 5 - Technická zpráva 1438.3 kB06.10.2017
pdf Příloha č. 5 - Protokol o zaměření stávajícího stavu 693 kB06.10.2017
pdf Příloha č. 5 - Vzorový příčný řez 598.9 kB06.10.2017
pdf Příloha č. 5 - Fotodokumentace 7484.6 kB06.10.2017
pdf Příloha č. 5 - Výkaz výměr 510.3 kB06.10.2017
pdf Příloha č. 5 - Situace 4127.1 kB06.10.2017
pdf Příloha č. 5 - situace dotčených parcel 2440.6 kB06.10.2017
doc Příloha č. 5 - Změna stavby 12.5 kB06.10.2017
doc Výkaz výměr (.doc) 68.7 kB09.10.2017