Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejnoprávní smlouvy

Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

2021

12.01.2021
Lenka Šomodi
2021

Dokumenty ke stažení

pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 4. 1. 2021 154.3 kB12.01.2021