Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Výroční zprávy

Kategorie obsahuje jak výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak výroční zprávy starosty obce Šlheřovice.