Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Památky a zajímavosti v obci

 

Zámecký park

7.08.2014
Lenka Šomodi
Zámecký park

S první konkrétní zmínkou o tomto parku se setkáváme v roce 1836.

Výstavba parku probíhala postupně, stejně tak i stavba tří umělých vodních ploch (pod zámkem, u loveckého zámečku a Evelinino jezírko u romantické brány s kamenným kančím sousoším).

Samotný park byl zavlažován od 60. let 19. století vodním zařízením poháněným parním strojem. Voda byla čerpána z řeky Odry do vodojemu na Patlovci a odtud v devíticoulových rourách tlačena k vodárenské věži na Juliance, odtud se dostávala samospádem potrubní sítí do parkových jezírek a všech částí zámeckého parku včetně užitkových zahrad.

Park byl zalesňován za působení nadlesního Karla Exnera v 50. a 60. letech 19. století. V současné době se zde nachází golfové hřiště.

Galerie

Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park