Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Památky a zajímavosti v obci

 

Černý les

7.08.2014
Lenka Šomodi
Černý les

V oblasti Černého lesa byly v roce 1970 vyhlášeny dvě přírodní rezervace a to Černý les I, na rozloze 8,04 ha a Černý les II, na rozloze 7,69 ha. Přírodní rezervace se rozprostírají nedaleko od sebe a v nadmořské výšce 227 - 250 m.

Mezi starší stromy patří buky, jejíchž věk je odhadován na 100 až 150 let, ke kategorii mladších stromů řadíme stromy rostoucí na okraji přírodní rezervace. V této lokalitě se daří také dvěma vzácným druhům střevlíkovitých brouků.

Přírodní rezervace Černý les je sám o sobě opravdu černým lesem, je hluboko v Šilheřovických lesích. Do lesa se dostanete ze Šilheřovic od zámku po zeleném značení. 

Galerie

Černý les
Černý les
Černý les
Černý les
Černý les