Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Obec Šilheřovice - biologicky rozložitelný odpad

30.06.2015
Lenka Šomodi
Obec Šilheřovice - biologicky rozložitelný odpad

Cílem projektu je zajistit materiálové využití odděleně sbíraného biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím domácího kompostování v obci Šilheřovice.

Předmětem zadávacího řízení je pořízení sběrných nádob na bioodpad. Jedná se o pořízení 250 ks kompostérů o objemu 1 050 l. Tyto kompostéry budou rozmístěny k rodinným domům. Obec se také rozhodla pro umístění kompostérů na veřejné pozemky, kde bude umožněno kompostování i obyvatelům, kteří nemají zahrady, případně k uložení bioodpadu z údržby veřejné zeleně. Pro tyto účely obec pořídí 15 ks kompostérů o objemu 5 100 l. Obec se také rozhodla pro pořízení 1 ks štěpkovače.

Dokumenty ke stažení

pdf Kupní smlouva s dodavatelem ELKOPLAST CZ, s. r. o. 2444.8 kB12.08.2015
pdf Výzva k podání nabídky 2093.8 kB30.06.2015
doc Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 241 kB30.06.2015
doc Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění ZKP 36.5 kB30.06.2015
doc Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění TKP 15 kB30.06.2015
doc Příloha č. 4a) - Kupní smlouva 89.5 kB30.06.2015
doc Příloha č. 4b) - Technická specifikace 21.6 kB30.06.2015