Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Novinky

 

Výpůjčka vysoušečů vlhkosti

Diecezní charita ostravsko - opavská bezplatně zapůjčí vysoušeče vlhkosti občanům postiženýcm povodní. Bližší informace získáte na tel. č. 734 875 532 p. Plačková