Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Novinky

 

Informace ke svozu komunálního odpadu od roku 2022

Informace ke svozu komunálního odpadu od roku 2022

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na zákon o odpadech schválilo zastupitelstvo obce Šilheřovice novou obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního dopadu z nemovité věci. Tato vyhláška bude nahrazovat současné smlouvy o odvozu směsného odpadu s firmou OZO Ostrava. Ty se k 1.1. 2022 ruší.

Každý majitel nemovitosti nebo osoba s trvalým pobytem v nemovitosti se musí přihlásit k místnímu poplatku nejpozději do 30.1. 2022 pomocí přiloženého formuláře. Každý z poplatníků si musí vybrat jednu z nabízených variant velikosti popelnice a četnost svozu. Na tomto základě bude probíhat výpočet ceny za svoz.

Poplatek se bude hradit zpětně a to do 31.3. 2023.

Vyplnění přihlášky:

Přiloženou přihlášku, prosím, vyplňte čitelně tiskacím hůlkovým písmem!

Vyplněný, podepsaný formulář můžete doručit na obecní úřad osobně v úředních hodinách, vhodit do schránky mimo úřední hodiny nebo poslat poštou. Není možné zaslat emailem. Musí být podepsaný v originále.

Pokud budete chtít během roku velikost nádoby nebo počet svozů změnit, je třeba se osobně dostavit na obecní úřad k podpisu změny, a to vždy do 15. dne v měsíci. Změna bude platit od prvního dne v měsíci. Pokud se budete chtít od poplatku odhlásit (v případě odstěhování či jiné změny), je opět nutné se osobně dostavit na obecní úřad, kde uhradíte dosud vyměřený poplatek a bude Vám vystaveno potvrzení o odhlášení.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo nejasnosti, neváhejte zavolat na tel.: 595 054 120, 605 257 657.

Zastupitelé obce Šilheřovice pro rok 2022 schválili výši poplatku za jeden litr přistavené nádoby v hodnotě  0,65 Kč.

 

POZOR! Obecně závazná vyhláška obce Šilheřovice č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se NEVZTAHUJE na BIO popelnice.


Přihláška k místnímu poplatku z odpadu

Ceny popelnic pro rok 2022 dle vyhlášky