Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Novinky

 

P. Richard Henkes v koncentračním táboře Dachau. I když mě pravda zničí. - k zakoupení na OÚ

P. Richard Henkes v koncentračním táboře Dachau. I když mě pravda zničí.  - k zakoupení na OÚ

Knihu je možno zakoupit na Obecním úřadě v Šilheřovicích, cena je 110,- Kč/ks.

Třetí výročí blahořečení mučedníka lásky P. Richarda Henkese

V polovině září jsme si připomněli 3. výročí blahořečení P. Richarda Henkese SAC, faráře ze Strahovic. Při této příležitosti byl vydán obrazový dokument (komiks) P. Richard Henkes v koncentračním táboře Dachau. I když mě pravda zničí. Tento byl poprvé představen veřejnosti ve Strahovicích ve svátek Povýšení svatého kříže, ve středu 14. září při mši svaté.

K této publikaci je potřeba říci několik úvodních slov. Nejedná se totiž o komiks v obvyklém slova smyslu, kdy obrázky s postavami a příslušné bubliny se slovními texty nás provedou životem P. Richarda od narození až po smrt. V tomto případě je to jinak.

Hned první obrázek nás uvádí do poválečného Německa, kde v polovině 60. let minulého století probíhá tzv. osvětimský proces. Zprávu o vyneseném rozsudku poslouchají jacísi manželé. A v tu chvíli začíná muž vzpomínat na dobu před dvaceti lety, kdy on sám coby německý voják působil jako ošetřovatel v koncentračním táboře Dachau. Znovu se mu v mysli vynořují nejen hrůzy tohoto místa ale také – a to je hlavní pointa jeho vzpomínek – chvíle ze setkání s vězněm P. Richardem Henkesem. Oba jsou v uzavřeném infekčním bloku č. 17 a oba se starají o umírající vězně. … Onen ošetřovatel postupně objevuje příběh tohoto kněze, který se nebál ve svých formačních postojích mezi mládeží a ve svých exercičních kázáních široké veřejnosti nacistickou ideologii pojmenovat a odsoudit, byl zatčen a uvězněn a který sám jako vězeň č. 49642 šel dobrovolně pečovat o nemocné a umírající spoluvězně. Následně pak sám srovnává svůj život a své postoje, když jako chlapec oblékal stejnokroj Hitlerjugend, zpíval pronacistické písně a zvedal ruku k nacistickému pozdravu, s příběhem P. Richarda Henkese. Uvědomuje si, že on (a s ním i většina společnosti) mlčel, zatímco P. Richard Henkes se nebál a mluvil. Celý dokument pak končí jeho rozhodnutím: i já musím jít a mluvit, i kdyby mne pravda měla zničit.

Příběh je tedy spíše obrazovou meditací nad naší vlastní minulostí, která se prolne do postoje postavit se jí tváří v tvář. Je potřeba – na rozdíl od názvu publikace – ale říci, že pravda přes veškerou obtížnost spojenou s jejím přijetím, pojmenováním a vyslovením, člověka nezničí, ale naopak osvobodí, narovná mu páteř, napřímí pohled a otevře obzory. A to platí, zvláště když se díváme do tváře světce, blahoslaveného P. Richarda Henkese, který je v tomto případě pro nás pro všechny zrcadlem pravdy a lásky Boha k člověku.

Dr. Jan Larisch