Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Novinky

 

Vítání občánků

Vítání občánků

Vážení rodiče narozených dětí,

na podzim tohoto ruku se uskuteční tradiční obřad Vítání občánků, pro děti  narozené v roce 2022 a  první polovině roku 2023.

 

Svůj zájem o účast je potřeba vyjádřit vyplněním příslušné přihlášky na obecní úřadě. Pro bližší informace můžete využít telefonický či emailový kontakt na pracovnici obecního úřadu paní Lenku Šomodi, tel.:605 257 657, e-mail:urad@silherovice.cz.

Pokud projevíte zájem o účast na tomto obřadě, bude Vám zaslána pozvánka s přesným datem a časem konání obřadu.

 

Vítání občánků je určeno pouze pro děti s trvalým pobytem v Obci Šilheřovice.