Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Novinky

 

Zapojte se do připomínkování nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko-východ 2023-2027

Pracovní skupiny komunitního plánování dokončily práci na tvorbě nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko-východ 2023-2027. Než bude tento plán předložen zastupitelstvu obcí ORP Hlučín máte možnost vyjádřit se k plánu i vy.

 

Plán lze připomínkovat pouze na připomínkovém formuláři a to od 1.3.2023 do 8.3.2023 včetně.

 

 

 

Náměty či připomínky zasílejte elektronicky na e-mail simankova@hlucin.cz popřípadě je můžete doručit osobně či poštou na podatelnu MěÚ Hlučín popřípadě přímo na odbor rozvoje a školství, Mírové náměstí 24/23, Hlučín. V písemné formě bude plán k nahlédnutí spolu s připomínkovým formulářem v Městské knihovně Hlučín, Zámecká 4, Hlučín

 

Střednědobý plán sociálních služeb k připomínkování... ZDE

Připomínkovací formulář... zde