Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Novinky

 

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

http://silherovice.cz/upload/file/oznameni-o-konani-VP_A6-ZUR-MSK_kYI2q7_.pdf