Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Novinky

 

Pozor na ptačí chřipku

Pozor na ptačí chřipku

Vážení spoluobčané, informujeme Vás, že Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření vydávána za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy, která byla potvrzena v k.ú. 712493 Poruba u Orlové (okres Karviná).

Tato opatření se týkají také obce Šilheřovice, kdy chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet.

Dále jsou povinni poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 11.05.2023.

Bližší informace a sčítací arch naleznete na internetových stránkách státní veterinární správy, internetových stránkách obce, na úřední desce obecního úřadu a také tyto budou občanům dodány do poštovních schránek.   

 

Celé znění nařízení a sčítací arch naleznete v sezci úřední deska