Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Stezka po stopách rodu Rothschildů

 

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

 

Projekt: „Stezka po stopách rodu  Rothschildů“
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000814
Vedoucí partner: Gmina Krzyzanowice
Partneři projektu: Obec Šilheřovice
Dotace EFRR: 47.509,90 euro

Projekt řeší problém nedostačující propagace kulturních a přírodních turistických atraktivit v obcích Krzyzanowice a Šilheřovice a nízké informovanosti široké veřejnosti o společné historii povodí Horní Odry. Partneři chtějí, aby se propagace památek propojených s příběhem šlechtického rodu Rothschildů stala hybatelem pro další propagační aktivity zaměřené na kulturní a přírodní zajímavosti v okolí.  V rámci projektu bude vytvořena turistická stezka, její webové stránky, vydána informační brožura a mapa v několika jazykových mutacích. Součástí projektu jsou i propagační aktivity včetně srazu automobilových veteránů.

 

Bližší informace naleznete na odkazu: rothschild.silherovice.eu