Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Czech point

 

Czech point

Český Podací Informační Národní Terminál, tedy CZECHPOINT 

Obecní úřad Šilheřovice poskytuje občanům od února  2009 ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému CZECHPOINT. Výpisy z Czechpointu po telefonické domluvě.

 V současnosti Czech POINT poskytuje tyto služby:


Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Výpisy z veřejných evidencí – může požádat anonymní žadatel

 1. Výpis z Katastru nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo číslo popisné
 1. Výpis z veřejného rejstříku – IČ organizace
 • spolkový rejstřík
 • nadační rejstřík
 • rejstřík ústavů
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek
 • obchodní rejstřík
 • rejstřík obecně prospěšných společností
 1. Výpis z Živnostenského rejstříku – IČ organizace
 2. Seznam kvalifikovaných dodavatelů – IČ organizace
 3. Výpis z Insolvenčního rejstříku – IČ organizace nebo osobní údaje (jméno a příjmení)
 4. Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby – IČ organizace

 Výpisy z neveřejných evidencí - výpis lze vydat osobě, které se výpis týká nebo na základě ověřené plné moci. Osoba, které lze na pracovišti CZECHPOINT výpis vydat, musí předložit platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.

 1. Výpis z Rejstříku trestů – platný doklad totožnosti 
 2. Bodové hodnocení řidiče – platný doklad totožnosti (doporučujeme předložit i řidičský průkaz)
 3. Výpis z elektronických receptů - platný doklad totožnosti
 

Podání vůči státní správě

1.  Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH

 • registrace a vydání přístupových údajů,
 • změna v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

2.  Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72 zákona o živnostenském podnikání)

 • ohlášení živnosti
 • ohlášení údajů, vedených v živnostenském rejstříku, nebo jejich změn
 • žádost o udělení koncese
 • žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

Autorizovaná konverze dokumentů

 • konverze listin do elektronické podoby
 • konverze z elektronické do listinné podoby

 Datové schránky – platný doklad totožnosti

 • žádost o zřízení datové schránky
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

 Základní registry

 • výpis údajů z registru obyvatel – ROB – neveřejný
 • výpis údajů z registru osob – ROS
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • výpis o využití údajů z registru osob
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

 

Zprostředkovaná identifikace

Vydání veřejné listiny o identifikaci osoby podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


Vydání ověřených výstupů je zpoplatněno následovně:

Typ výpisu

Cena za 1. stranu

Cena za každou další stranu

Výpis z Katastru nemovitostí

100,– Kč

50,– Kč

Výpis snímku z katastrální mapy

100, –Kč

------

Výpis z Veřejného rejstříku

100,– Kč

50,– Kč

Výpis z Živnostenského rejstříku

100,– Kč

50,– Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,– Kč

50,– Kč

Výpis z Rejstříku trestů

100,– Kč

------

Bodové hodnocení řidiče

100,– Kč

50,– Kč

Výpis elektronických receptů

100,– Kč

50,– Kč

Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH

100,– Kč

50,– Kč

Přijetí podání podle živnostenského zákona

50,– Kč

+ poplatek dle povahy úkonu

Výpis z Insolvenčního rejstříku

100,– Kč

50,– Kč

Autorizovaná konverze dokumentu

30,– Kč

30,– Kč

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

200,– Kč

-----

Výpis ze základních registrů

100,– Kč

50,– Kč

Zprostředkovaná identifikace

200,– Kč

 

Více informací o Czech POINTu obecně naleznete na www.czechpoint.cz.