Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Přírodní památka, EVL

Zámecký park v Šilheřovicích náleží k největším svého druhu v Moravskoslezském kraji. Park vznikl v období 1820 - 1830 v přírodně krajinářském uspořádání. Byl podstatně menší, postupně se však rozšiřoval, až dosáhl nynějších 98 ha. Je typickým anglickým parkem.

 


Základním prvkem jsou rozsáhlé partie tvořené rozlehlými loukami, lemovanými nebo jen občas přerušovanými skupinami dřevin. Dendrologická skladba není příliš bohatá. Hlavním záměrem je vhodně sladit skupiny domácích dřevin. Od poloviny 19. století byly součástí parku také skleníky, pařeniště a oranžérie pro pěstování ananasovitých rostlin. Jsou zde uměle založené vodní plochy - rybníky Podzámecký, U loveckého zámečku a Evelinino jezero.

Kolem celého parku vede několikakilometrová okružní cesta. Z této hlavní okružní cesty odbočuje jen řídká síť napříč parkem vedených komunikací, aby co nejméně narušila celistvost rozlehlých palouků.
V současné době je zde golfové hřiště s 18 jamkami.

FOTO galerie