Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Program zlepšování kvality ovzduší

 

Dne 24. 11. 2020 vyšlo ve Věstníku MŽP (ROČNÍK XXX – listopad 2020 – ČÁSTKA 9, č. j. MZP/2020/130/994) Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko CZ08Z: Aktualizace 2020. Program je vydáván v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a nahrazuje program ke zlepšení kvality ovzduší ze dne 14. 4. 2016. Cílem Programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy č. 1 zákona jsou v zóně Moravskoslezsko CZ08Z překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat, a to na celém území zóny Moravskoslezsko CZ08Z.

Celé znění je k dispozici zde: https://www.mzp.cz/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020

Níže naleznete informační materiály k naplnění opatření "Zvýšení podvědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovacího paliva". 

Na internetových stránkách https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/smokeman-vyucuje/ naleznete další zajímavé informace. 

Soubory ke stažení

pdfPrůvodce ekonomickým a ekologickým vytápění domácností pevnými palivy 3792.5 kB14.10.2021
pdfDesatero správného topiče 608.4 kB14.10.2021
pdfJak správně topit 1032 kB14.10.2021
pdfPoužívej moderní spalovací zařízení 1017.3 kB14.10.2021
pdfPravidelně čisti kotel, kouřovod a komín 992 kB14.10.2021
pdfNevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ 1104.5 kB14.10.2021