Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Rozpočet obce

 

Rozpočtové opatření obce
7.04.2017
Lenka Šomodi

Rozpočtové opatření obce
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Návrh rozpočtu obce
7.04.2017
Lenka Šomodi

Návrh rozpočtu obce
Závěrečný účet obce
7.04.2017
Lenka Šomodi

Závěrečný účet obce
Rozpočtový výhled
7.04.2017
Lenka Šomodi

Rozpočtový výhled
Rozpočet obce
7.04.2017
Lenka Šomodi

Rozpočet obce