Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Sdružení obcí

 

Účast obce Šilheřovice ve Sdruženích obcí
 • Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, založen 22. 1. 2002
 • Sídlo svazku obcí: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
 • Předseda svazku obcí: Mgr. Pavel Paschek, starosta města Hlučína 
 • Obce Sdružení: města Hlučín a Dolní Benešov, obce Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Hať, Chuchelná, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada
 • Sdružení obcí Hlučínska
 • Sídlo svazku obcí: Hlučínská 3, 747 23 Bolatice
 • Předseda svazku obcí: Mgr. Herber Pavera, starosta obce Bolatice
 • Obce Sdružení: Hlučín, Kravaře, Dolní Benešov, Bělá, Bolatice, Bohuslavice, Darkovice, Hať, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada 
 • Euroregion Silesia
 • Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava
 • Prezentace příhraničních obcí - Operační program přashraniční spolupráce ČR – PL
 • Místní akční skupina (MAS) Hlučínsko
 • Sídlo: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
 • Místní akční skupina Hlučínsko vznikla 27. října 2006 jako občanské sdružení, u jehož zrodu stály dva svazky obcí – Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko západ, které sdružují celkem 27 obcí, 18 podnikatelských zemědělských subjektů a jedna nezisková organizace – Charita Hlučín. Impulsem založení byla dotační zemědělská politika Evropské Unie pro trvale udržitelný rozvoj venkova.
 
Spolupráce mezi obcemi:

 •  Spolupráce se Statutárním městem Ostrava
 
 • Česko - polská spolupráce
 •  Dne 23. 5. 1998 byla podepsána partnerská smlouva mezi představiteli obecních samospráv Gminy Krzyzanowice a obce Šilheřovice o vzájemné spolupráci. 
 • V současné době vzájemná spolupráce probíhá mezi obcemi Hať, Píšť, Šilheřovice a Gminou Krzyzanowice  

           Obce spolupracují v oblasti:

 • a) výměny zkušeností samosprávných orgánů, které spravují obě strany
 • b) na vytváření podmínek spolupráce organizačních jednotek, působících v oblasti kultury a umění, tělesné kultury, osvěty, zemědělství, obchodu.

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2023 partnerských obcí v rámci česko-polské spolupráce