Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice - vyšší stupeň - nové řízení
Dodávka ICT techniky - nové zadávací podmínky
Dodávka ICT techniky
29.01.2015
Lenka Šomodi

Veřejná zakázka byla zrušena, pro nízký počet přijatých nabídek v soutěži.

Dodávka ICT techniky
Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa - nové zadávací podmínky
Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa
12.09.2014
Lenka Šomodi

Veřejná zakázka byla zrušena, pro nízký počet přijatých nabídek v soutěži.

Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa
Snižování prašnosti v obci Šilheřovice
Sadové úpravy veřejných ploch - svah nad potokem
13 TI Šilheřovice
27.06.2014
Lenka Šomodi

13 TI Šilheřovice
3 TI Šilheřovice
27.06.2014
Lenka Šomodi

3 TI Šilheřovice