Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejnoprávní smlouvy

 

Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

2021
12.01.2021
Lenka Šomodi

2021
2020
10.01.2020
Lenka Šomodi

2020
2019
21.12.2018
Lenka Šomodi

2019
2018
13.12.2017
Lenka Šomodi

2018
2017
4.01.2017
Lenka Šomodi

2017
2016
4.01.2017
Lenka Šomodi

2016